ПРОГРАМ ПРЕДМЕТА                        grb

Програм предмета Једначине математичке физике:

1. варијациони рачун,

2. Ојлер-Лагранжeве једначине кретања,

3. Лежандрова трансформација,

4. Хамилтонове једначине кретања,

5. Лежандрови, Лагерови, Ермитови и Чебишевљеви полиноми,

6. Гама и Бета функције,

7. Беселове функције првог и другог типа,

8. парцијалне диференцијалне једначине математичке физике,
    једначина жице која трепери, једначина провођења топлоте,


9. Фуријеова и Лапласова трансформација.


Студенти ће путем мејлинг листе бити обавештени о почетку извођења наставе, који ће свакако бити по завршетку пријава изборних предмета. Предвиђени термин за одржавање наставе је ПЕТАК од 14.15 до 16.00 часова на МСТеамсу тим Једначине математичке физике.

ЛИТЕРАТУРА                                       grb

1. Д. С. Митриновић, Једначине математичке физике, Грађевинска књига,
    Београд 1979.

2. Д. С. Митриновић, Д. Ж. Ђоковић, Специјалне функције, Грађевинска књига,
    Београд 1964.

3. Б. Јовановић, Парцијалне једначине, Математички факултет,
    Београд 1995.

4. В. Радовановић, Теоријска механика-Лагранжева и Хамилтонова маханика,
    Физички факултет, Београд 2019.

5. Д. Kузмановић, А. Седлак, И. Обрадовић, Д. Николић, Математичка физика,
    Рударско-геолошки факултет, Београд 2003.

НАСТАВНИЦИ                                      grb

Др Тамара Коледин, ванредни професор
tamara@etf.rs


Др Ивана Јововић, ванредни професор
ivana@etf.rs


Данијела Бранковић, асистент
danijela@etf.rs

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА        grb

Правила за полагање испита у школској 2020/2021. години

Семестрални рад

У току семестра студенти у тиму обрађују једну од понуђених тема у договору са предметним наставницима.
Теме се бирају у току прве седмице извођења курса.
Презентације изабраних тема се рeализују у Beamer-у, према добијеном обрасцу.
У трајању од највише 30 минута студенти презентују свoј рад на часовима.
На овај начин студент може освојити највише 70 бодова (предиспитне обавезе).
Семестрални радови се морају одбранити у току семестра у договореном термину.

Испит

Испит траје 60 минута, носи 30 бодова, састоји се комбиновано од теорије и задатака, може се полагати у предроку или у предвиђеним испитним роковима.
Обавезно је да студент који положи испит у предроку пријави испит у јунском року, како би било могуће да се закључе оцене.

Формирање оцене

Оцена се формира тако што се саберу бројеви бодова освојени на семестралном раду и испиту.

број бодова ББ ББ<51 51<=ББ<61 61<=ББ<71 71<=ББ<81 81<=ББ<91 91<=ББ
ОЦЕНА 5 6 7 8 9 10


МАТЕРИЈАЛИ                                        grb

Правила полагања испита PDF

Правила полагања испита Једначине математичке физике школске 2020/2021. године